TPG4155 Anvendt datateknikk i geofag og petroleumsteknologi 2007

Professor Jon Kleppe


Info of the course

Plan for exercise guidance

Help for UNIX and FORTRAN

Web versions of the text book Numerical Recipes

Introduksjonsoppgave (utlevert (19.1)

Programmeringsoppgave 1 - Newton-Raphsons metode (utlevert (19.1)

Programmeringsoppgave 2 - Numerisk integrasjon (utlevert (8.2)

Programmeringsoppgave 3 - Sortering av tabell (utlevert (16.2)

Hjelpefil for programmeringsoppgave 3

Programmeringsoppgave 4 - Interpolering (utlevert 16.2 - godkjennes innen 9.3)

Prøve 2 blir fredag 16.3 - den dekker øving 3 og øving 4, og kanskje noe generelt om UNIX og FORTRAN

Programmeringsoppgave 5 - Gauss eliminering (utlevert 16.3 - godkjennes innen 23.3)

Resultater fra prøve 2

Programmeringsoppgave 6 - Analytisk løsning av diffusivitetsligningen (utlevert 23.3 - godkjennes innen 30.3)

Hjelpefil for programmeringsoppgave 6

Programmeringsoppgave 7 - Statistisk fordeling av reservoarparametre (utlevert 30.3 - godkjennes innen 18.4)

Prøve 3 blir fredag 13.4 - den dekker øving 5 og øving 6, og kanskje noe generelt om UNIX og FORTRAN

Programmeringsoppgave 8 - Numerisk løsning av diffusivitetsligningen (OBS-OBS: godkjennes innen 25.4, slik at løsningsforslag kan legges ut)

Hjelpefil for programmeringsoppgave 8

Programmeringsoppgave 9 - Analytisk og numerisk løsning av diffusivitetsligningen (utlevert 27.4 - godkjennes innen 9.5)

Prøve 4 blir fredag 27.4 - den dekker øving 7 og øving 8, og kanskje noe generelt om UNIX og FORTRAN

De som var forhindret å ta prøve 4, får anledning til å ta en ny prøve 4 fredag 4.5 kl. 0915-10

Endelige karakterer