TKT4185 Prosedyreorientert programmering (med reservoarsimulering som prosjekt)

Professor Jon Kleppe

Vaarsemester

 

Derivation of flow equations(.pdf)

Discretization of flow equations(.pdf)

Solution of linear equations(.pdf)

Fortranprogram for diffusivitetsligningen (diffusivity.f)

Alternativt fortranprogram for diffusivitetsligningen (ex1a.f)

Gausselimineringsrutine for to dimensjoner (gband.f)