Gullfakslandsbyen 2006

 

INTRODUKSJON
TIL  OLJEFELTET GULLFAKS


-Statoils web-side for Tampen

-Gullfaksdatabasen ved instituttet

-Plakaten

-Landsbybilde

-Grupper

-Presentasjonen dag 1

-Bilder fra dag 1

-Statoils presenta- sjoner dag 2

-Bilder fra dag 2

-Bilder fra dag 3

-Bilder fra dag 4

-Bilder fra dag 5 (Bergen)

sri.pptsri.ppt
-Presentasjoner av Statoil i Bergen

-Bilder fra dag 6 (LIFO)

-Bilder fra dag 8

-Siste dag-bilder fra presentasjonene
-Siste dag-bilder fra Mikro

-Prosjektrapporter 2005

HJEMMESIDEN TIL EKSPERTER I TEAMHvordan få 10% mer olje fra Gullfaksfeltet?
Med dagens teknologi regner man med å få utvunnet 53% av den tilstedeværende oljen i Gullfaksfeltet, og spørsmålet blir da om det er mulig å finne/produsere mer av den gjenværende oljen til en fornuftig pris. 
Statoil har besluttet at de vil benytte seg av det potensialet som ligger i "Eksperter i team", der man med utgangspunkt i selve problemet og de ressurser teamdeltakerne innehar,kan søke nye (utradisjonelle) løsninger. 

Hele databasen for Gullfaksfeltet er installert hos  Institutt for Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, og kan benyttes av studentene i landsbyen.

Problemstillingen har en naturlig forankring i geologi, seismikk og petroleumsteknologi, men man vil sterkt oppfordre til å danne brede, tverrfaglige team som kan stille nye spørsmål og komme med kreative innspill. 
Eksempler på mulig tverrfaglig samarbeid kan være (men ikke begrenset til...): 

Reservoarteknikk <-> matematikk,fysikk,fysikalsk kjemi, strømningsteknikk, kybernetikk, informatikk, geoteknikk, geologi
Geofysikk <-> matematikk, fysikk, teleteknikk, akustikk, signalbehandling, geologi
Petroleumsproduksjon <-> prosessteknikk, konstruksjonsteknikk, strømningsteknikk
Boring <-> konstruksjonsteknikk, materialteknologi, prosessteknikk
Visualisering <-> datateknikk, geologi, medisin (ultralyd)

Kontakt: Landsbyprofessor Jon Kleppe


Redaktør: Jon Kleppe Kontaktadresse: Jon.Kleppe@ntnu.no Sist oppdatert: 3/3-04